Blog

ABET Akreditasyonu Nedir?

ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology) mühendislik ve teknoloji yüksek öğretim programlarını akreditasyonunu yapan ve kar amacı gütmeyen A.B.D. merkezli bir örgüttür. Dünya üzerinde yüksek öğrenim programlarının öğretim süreç ve çıktıları açısından belirli normlar dahilinde yürütülüp yürütülmediğini denetleyen bir çok örgüt olmasına karşın ABET özellikle mühendislik programlarının denetimi söz konusu olduğunda denetim yaklaşımları ve yöntemleri açısından bu alandaki önder kuruluştur.

ABET akreditasyonu, bir üniversite programının STEM eğitiminin kritik alanlarına girmeye hazır mezunları üretmek için gerekli standartları karşıladığının kanıtıdır. ABET tarafından akredite edilmiş bir programdan mezun olan öğrenciler, sağlam bir eğitim temeline sahiptir ve inovasyona, yeni teknolojilere ve halkın refah ve güvenlik ihtiyaçlarını öngörmede öncülük edebilirler.

ABET akreditasyonu:

  • Mezunların mesleğe girmek için gerekli eğitim şartlarını yerine getirmelerini sağlar
  • Sektörün mevcut ve gelecekteki ihtiyaçları yansıtması için eğitim sürecine rehberlik etmesini sağlar
  • Profesyonellerin hareketliliğini artırır

Artan küreselleşmeye yanıt olarak, ABET onaylı programların mezunlarının yeteneklerini uluslararası düzeyde kullanabilmelerini sağlamak için çalışıyoruz. Bunu, diğer ülkelerdeki eğitim kalite güvence organizasyonları ve yargı bölgeleri ile anlaşma imzalayarak yapıyoruz. Bu, ABET onaylı program mezunlarının becerilerini dünya çapında kullanmasına izin vermekle kalmaz, aynı zamanda değerlerini işverenlere de arttırır. Örneğin ABD hükümeti ve birçok çokuluslu şirket, küresel olarak çeviri yapan ABET onaylı programlardan derece alan çalışanları arıyor.

ABET tarafından akreditasyonu kabul edilen türk üniversiteleri ve bölümleri

Dünya genelinde ABET üyesi üniversiteleri öğrenmek için tıklayınız

Tags

Leave a comment